“… δουλεύοντας με τα μαλλιά,

είναι αρχιτεκτονική με ανθρώπινο χαρακτηριστικό…”

#_Vidal_SASSOON

HAIR SHAPE
“…μια γυναίκα που κόβει τα μαλλιά της, ετοιμάζεται να αλλάξει την ζωή της…” #_Coco_CHANEL
HAIR COLOR
“…δεν έχει σημασία εάν η ζωή σου είναι τέλεια, αρκεί να είναι το χρώμα των μαλλιών σου…”
#_Stacy_SNAP-KILLIAN
HAIR SPA
“…επένδυσε στα μαλλιά σου, είναι το στέμμα που δεν βγάζεις ποτέ…”
#_Anonymous