“… Δεν ρωτάς ποτέ έναν κουρέα εάν χρειάζεσαι κούρεμα …”

#_Warren_BUFFETT

CUT & STYLE
“…μερικά από τα μεγαλύτερα λάθη της ζωής μου, ήταν κουρέματα…”
#_Jim_MORISSON