” Δεν υπάρχουν μη όμορφες γυναίκες

υπάρχουν μόνο γυναίκες που δεν ξέρουν ότι είναι όμορφες”

#_Vivien-Leigh