“… δουλεύοντας με τα μαλλιά,

είναι αρχιτεκτονική με ανθρώπινο χαρακτηριστικό…”

#_Vidal_SASSOON